Maldos ir atgailos žygis už taiką Ukrainoje – 2022-02-27

2022 m. vasario 27 d. (sekmadienį) kviečiame į krikščioniškų šeimų maldos ir atgailos žygį už taiką Ukrainoje. Renkamės 10 val. Karklėje (jūros krantas prie kapinių). Keliausime pėsčiomis iki Klaipėdos šv. Pranciškaus Asyžiečio vienuolyno. Šv. Mišios – 13 val. Maršruto ilgis 11 km. Planuojama trukmė apie 3 val. Už nepilnamečių saugumą ir priežiūrą žygio metu atsako […]

Kvietimas melsti taikos – 2022-02-27

Taikos išsaugojimas – vienas svarbiausių Bažnyčios rūpesčių. Nuo pat pirmųjų savo veiklos akimirkų Bažnyčia kvietė gerbti žmogaus gyvybę, puoselėti taikų valstybių ir tautų sambūvį. Tai ji nenuilsdama daro ir šiandien. Karas nėra ir negali būti politinių ginčų sprendimo priemonė. Kaip moko popiežius Pranciškus, „reikia pabrėžti „būtinybę laikytis prisiimtų įsipareigojimų“, kad būtų išvengta „pagundos apeliuoti į […]

Šildymo fondas

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios pastatas nemažas, tad kas galite, maloniai prašome prisidėti auka prie šildymo. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.

Švč. Sakramento adoracija

Švč. Sakramento adoracija vyksta šeštadieniais nuo 11:00 iki 18:00 val. Kankinių koplyčioje. Vieningai junkimės maldai. Popiežiaus intencija: melskimės už diskriminacijos ir religinio persekiojimo aukas, kad būtų pripažintos jų teisės ir orumas, kylantis iš visų brolybės.

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijoje – nauji paskyrimai

2022 m. sausio pradžioje Kretingoje vykusioje kapituloje Mažesniųjų brolių ordinas (pranciškonai) išsirinko savo vyresnįjį. Naujuoju Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministru tapo kun. Evaldas Darulis OFM. Jis pakeis šešerius metus šias pareigas ėjusį kun. Algirdą Malakauskį OFM. Sausio 11 d. broliai išsirinko br. Evaldo pagalbininkus: viceprovincijolu tapo kun. Andrius Nenėnas OFM, o definitoriais – Tarybos nariais […]

Naujametinis savaitgalis jaunimui – 2021-12-30 – 2022-01-02

Gruodžio 30 – sausio 2 dienomis Jaunimo sodyboje Kėkštuose (Kretingos rajone) vyks Tarptautinės evangelizacinės mokyklos naujametinis savaitgalis, skirtas 17-35 metų amžiaus jaunimui. Būtina registracija iki gruodžio 26 dienos. Daugiau informacijos – Tarptautinės evangelizacinės mokyklos Facebook puslapyje.   Registracijos nuoroda.