Informacinis pranešimas │ Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai

2021 m. sausio 15 d. 11.00 val. Kretingoje įvyks mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo,  kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų metų atidarymas Minėjimas  bus pradedamas  prie  J. A. Pabrėžos paminklo  Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios šventoriuje, po […]

Laiškas Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai

Mielas Tėve Ambraziejau, prisiminiau savo rašytus laiškus iš Tadžikijos niekad nenustojusiam tikėti gėriu Tėvui Stanislovui. Dar tada, kai jis buvo čia, Paberžėje… Ir supratau, kaip seniai norėjau parašyti laišką tau. Tikiu, laukei. Juk matai, iš augalų tavo suklijuotas Dievo Apvaizdos paveikslas vis dar mums primena Dievo meilę, bėgančio laiko ir amžinybės kontrastą. Rašau, nes pasigedome […]

2021-ieji – Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metai

2021 m. sausio 15 d. 11.00 val. Kretingoje įvyks mokslininko, botaniko, pedagogo, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyvio, žemaičių raštijos veikėjo ir mokslo terminų kūrėjo, kunigo pranciškono Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos 250-ųjų gimimo metinių ir Lietuvos Respublikos Seimo paskelbtų metų atidarymas. Lietuvos Respublikos Vyriausybė patvirtino Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos metų minėjimo 2021-aisiais planą. Plane numatytais minėjimais ir konferencijomis, kultūriniais […]

Šv. Mišių transliacija YouTube kanale „Kretingos pranciškonai“ – 2020-12-24 / 2021-01-01

2020 m. gruodžio mėn. 24 d. Kristaus gimimo vigilija 21:00 val. https://youtu.be/iK984ZC4a-Y 25 d. Mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus Gimimas (Kalėdos) 10:30 val. https://youtu.be/pL-eFtlt3rM 26 d. Kalėdų II-oji diena 10:00 val. https://youtu.be/jhUB_1ae-lk 27 d. Šventoji Šeima: Jėzus, Marija ir Juozapas 10:30 val. https://youtu.be/3EAz3LxQiJg 31 d. Naujųjų Metų sutikimas 23:00 val. https://youtu.be/cm5BfI6kc8Y 2021 m. sausio mėn. 1 […]

Parapijiečių dėmesiui

Nuo 2020 m. gruodžio 16 d. iki sausio 3 d. sustabdomos viešos pamaldos bažnyčiose. Bažnyčios lieka atviros, kad tikintieji galėtų privačiai melstis, o susitarę su kunigu ir atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją. Laidotuvių šv. Mišios ar kitų sakramentų šventimas vyks tik artimiausių šeimos narių aplinkoje. Kreiptis į parapijos raštinę tel.: 8 686 30227. Sekmadieniais […]

Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24) – 2020-12-15

Lietuvos vyskupų kreipimasis (INFO 24) 2020 m. gruodžio 15 d. Brangieji, Per Kalėdas švenčiame nuostabų įvykį – Dievas tapo Žmogumi, kad apsčiai turėtume gyvenimą dovanojančios meilės, būtume pripildyti dangiškos ramybės ir džiaugsmo. Dievas patiki save kaip silpną Kūdikį į žmogaus rankas. Kalėdų naktyje nuskamba džiugi angelų giesmė, skelbianti Dievo garbę. Kaip vėliau pasakys šv. Ireniejus, […]

Dėl karantino kinta šv. Mišių laikas

Mieli parapijiečiai, 2020 m. gruodžio 10 d. gauti brolių pranciškonų covid-19 testų atsakymai. Rolando, Bernardo, Alvydo ir Pauliaus testai teigiami, tačiau broliai jokių ligos simptomų nejaučia. Visus, kurie nuo šio sekmadienio turėjote kontaktą, bendravote su broliais, kviečiame stebėti savo sveikatą. Informuojame, kad dėl covid-19 pandemijos Kretingos broliai pranciškonai iki Kalėdų privalo saviizoliuotis, todėl kinta Šv. […]

Nuotolinė Kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“, skirta Tautodailės metams – 2020-12-12

Nuotolinė Kalėdinė mugė „Įkvėpk! Kalėdos!“, skirta Tautodailės metams Renginio tiesioginė transliacija suplanuota 2020 m. gruodžio 12 d. 18.00–20.00 val. Tiesioginės transliacijos nuoroda: https://youtu.be/PXIadn0LNZ0 PROGRAMA 18.00 val. ĮŽANGOS ŽODIS. Moderatorė Virginija Kochanskytė, aktorė SVEIKINIMO ŽODŽIAI: Antanas Kalnius, Kretingos rajono savivaldybės meras; Artūras Žilys, JAV Lietuvių bendruomenės tarybos prezidiumo narys; Asta Zimkus, JAV Pasaulio lietuvių centro Lietuvių […]

Maldos valanda prie Švč. Sakramento už tvirtą Dievo bažnyčią

Kiekvieną penktadienį po vakaro šv. Mišių (19–20 val.) kviečiame į maldos valandą prie Švč. Sakramento. Melsimės ir tyloje, ir sutartas maldas pagal širdies troškimą. Daug meldžiamės už savo asmenines šeimas, bet ar meldžiame už savo Šeimų šeimą – Dievo Namus. Raginame, kartu pradėkime pirmiausia nuo Dievo Namų, kad našta būtų, ne vienai širdutei, bet Jėzaus […]