Šv. Apaštalo Pauliaus laiškų skaitymas

Šv. Klaros seserys (Mėguvos g. 34, Kretinga) kviečia penktadieniais kartu skaityti šv. apaštalo Pauliaus laiškus.Pirmas susitikimas – gegužės 24 d. Įvadinę konferenciją ves br. Astijus Kungys OFM.Numatoma programa:17.00 – Vakarinė brevijoriaus malda koplyčioje17.30 – Laiškų skaitymas. Prašome atsinešti šv. Raštą, iš kurio norėsite skaityti.  

AUKOS bažnyčios įgarsinimo aparatūrai

Mūsų bažnyčios įgarsinimo aparatūra yra labai sena, tad būtina ją atnaujinti, kad švęsdami šv. Mišias aiškiai girdėtume Dievo žodį. Garso aparatūros atnaujinimui reikia apie 13 tūkst. eurų. Kiekvieno pagal galimybes prašome prisidėti. Savo auką galite atnešti į bažnyčios raštinę arba pervesti bankiniu pavedimu: Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija į. k. 190769729; sąsk. nr. – […]

Kretinga, šlovink Viešpatį!

2024 m. gegužės 25 d. (šeštadienį) nuo 19 val. kviečiame Kretingos Rotušės aikštėje šlovinti Viešpatį.„Giedokite jam, šlovinkite jį giesme, pasakokite apie jo nuostabius darbus!“ (1 Kr 16, 9)

Sekminės

Gegužės 18 d. Sekminių vigilija 18.00 val. Šv. Mišios 20.30–22.00 val. šlovinimas, liudijimai ir užtarimo malda Nuo 22.00 val. Švč. Sakramento adoracija iki ryto šv. Mišių Gegužės 19 d. Sekminės Šv. Mišios 8.00, 10.30, 12.30 val.

Šv. Mišių oktava už gyvas ir mirusias motinas

Gegužės 5–11 d. Kretingos bažnyčioje melsimės už mamas. Savo gyvų ir mirusių mamų vardus galima užrašyti į lapelį ir su pinigine auka įmesti į tam skirtą dėžutę bažnyčios koridoriuje šalia zakristijos.Šv. Mišių liturgija vyks:Gegužės 5 d. 8.00, 10.30, 12.30 val.Gegužės 6–7 d. 8.00 val.Gegužės 8–10 d. 18.00val.Gegužės 11 d. 10.00 val.