Auka parapijos išlaikymui. Aukos už Šv. Mišių intencijas.

1. BANKINIU PAVEDIMU:

Pavedimo paskirtyje galite nurodyti konkrečią intenciją.

Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
į. k. 190769729;
sąsk. nr. – LT904010041800022330,
Luminor bankas, banko kodas 40100

2. Mokėjimo sistema PAYPAL 

Nuoširdžiai dėkojame visiems, kad prisidedate prie mūsų bažnytėlės išlaikymo.