Vienuolijos

Dievo Meilės Misionierės (MC)

Oficialus pavadinimas: Dievo Meilės Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).

Charizma: „Aš trokštu“ – meilės misionierės pašauktos malšinti beribį Nukryžiuotojo Jėzaus troškulį iš meilės Jam ir sieloms.

Tikslas: padėti išganyti ir vesti į šventumą neturtingiausius iš neturtingųjų ne tik lindynėse, bet ir visame pasaulyje, juose atpažįstant Dievo paveikslą.

Įkurta Indijoje 1950 metais. Lietuvoje veikia nuo 1991 metų.

Vienuoliniai namai: Teresiečių g. 3, LT-97148 Kretinga. Tel. 8 445 78529.

 

Pranciškonės misionierės (FMSC)

Oficialus pavadinimas: Švč. Širdies pranciškonių Misionierių kongregacija (popiežiaus teisių).

Charizma: kongregacijos charizma kyla iš Nukryžiuotojo Jėzaus Kristaus slėpinio kontempliacijos. Iš Jo Širdies seserys semiasi gilaus geranoriškumo, atperkančiosios meilės ir apaštališkojo uolumo žmonijos išganymui.

Tikslas: Dievo garbė, nuolatiniu įsipareigojimu eiti šventumo keliu liudijant bei skelbiant Evangeliją per: maldos apaštalavimą (malda žmonių intencijomis); ugdymą (mokykla); pastoraciją parapijoje (vaikų, jaunimo bei suaugusių grupės, katechezė); karitatyvinę veiklą (senelių, ligonių slauga bei šeimų lankymas).

Įkurta Italijoje 1861 m., Lietuvoje nuo 1995 m.

Generaliniai namai:
Suore francescane Missionarie del Sacro Cuore, Casa generalizia „Asisium“
Via di Grottarosa 301, 00189 Roma, Italia, tel. +39 06 33 262 927
Faks. +39 06 33 258 320
El. paštas: superiora.gen@fmsc.it

Vienuoliniai namai Lietuvoje:
Vilniaus g. 3, LT-97125 Kretinga, tel./faks. 8 445 55108
El. paštas: fmsc.lt@gmail.com

 

Šv. Klaros seserys

Oficialus pavadinimas: Šv. Klaros seserų vienuolynas (popiežiaus teisių).

Charizma: kontempliatyvus gyvenimas su popiežine klauzūra.

Tikslas: gyventi aukščiausio neturto ir šventos vienybės dvasioje, kontempliatyvioje –klauzūrinėje bendruomenėje.

Įkurta Italijoje 1212 metais. Lietuvoje veikia nuo 1998 metų.

Vienuoliniai namai:

Mėguvos g. 34, LT-97140 Kretinga

Tel. 8 445 79323

El. p. osc.kretinga@gmail.com

 

Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserys

Oficialus pavadinimas: Švč. M. Marijos Nepaliaujamos Pagalbos šv. Pranciškaus seserų kongregacija (diecezinė).

Charizma: Jėzaus Veidą atpažinti kiekviename žmoguje.

Tikslas: Dievo garbė ir artimo meilės sielos ir kūno gailestingieji darbai: apaštalavimas tarp jaunimo ir suaugusiųjų, katechizacija.

Įkurta Lietuvoje 1936 metais.

Vienuoliniai namai:

1. Pušyno g. 2, 97108 Kretinga; tel. 8 445 77148.
El. paštas:  edita50gram@gmail.com.
2. Akmenės g. 18,  97127 Kretinga; tel. 8 445 77 056.