Brolijos

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS)

Pasauliečių pranciškonų ordinas (OFS), kitaip žinomas kaip Trečiasis šv. Pranciškaus Ordinas, gyvuoja jau aštuonis šimtus metų. Šv. Pranciškaus ir jo pasekėjų evangelinio gyvenimo vizija tebeįkvepia milijonus žmonių visame pasaulyje. Ne tik kunigus ar pašvęstojo gyvenimo asmenis, bet ir pasauliečius. Kaip šiandien eiti iš Evangelijos į gyvenimą ir iš gyvenimo į Evangeliją? Kaip būti visiškais, besąlygiškais krikščionimis, koks buvo šv. Pranciškus? Šio pašaukimo negalime išpildyti pavieniui, nes esame reikalingi bendruomenės – brolijos, kuri padėtų mums melstis ir tarnauti kitiems. Svetainė internete: www.ofs.lt

 

Pranciškoniškasis jaunimas (JauPra)

Pranciškoniškasis jaunimas (sutrumpintai JauPra) yra jaunimo brolija, pašaukta Šventosios Dvasios dalytis krikščioniško gyvenimo patirtimi pagal šv. Pranciškaus Asyžiečio dvasingumą. Pagrindinės pranciškoniškojo jaunimo veiklos kryptys – neformalus jaunimo ugdymas, socialinė, kultūrinė bei evangelizacinė veikla. Svetainė internete: www.jaupra.lt

 

JES (Jaunimo Eucharistinis Sąjūdis)

Oficialus pavadinimas – Mouvement Eucharistique des Jeunes. Sąjūdžio misija – mažose, 5/6 žmonių grupelėse palaikomose vadovo ir jo padėjėjo, gyventi ir švęsti Eucharistiją. JES į Lietuvą buvo atvežta 1996., kai ses. Benjamina Borsato FMSC pradėjo šios sąjūdžio įgyvendinimą kartu su kitomis Kongregacijos seserimis. 2000m. Vyskupas Antanas Vaičius suteikė seserims žodinį palaiminimą ir paraginimą veikti. Tuo pat metu buvo sutvirtinti ryšiai su JES centru Prancūzijoje. Kunigas Pierre Hubert vedė formacinio pobūdžio rekolekcijas jaunuoliams.