Parapijos sekcijos

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje veikiančios sekcijos:

1. Katechetinė sekcija (vadovė Vilma Tamašauskienė, tel. 8 688 29558)
Sekcijos misija – šeimų ruošimas Pirmajai Komunijai, jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui, suaugusiųjų Katechumenato programos organizavimas, sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.

2. Evangelizacinė sekcija (vadovė Vita Saudargienė, tel. 8 603 87657)
Sekcijos misija – vaikų, jaunimo, šeimų ir sutuoktinių, senjorų evangelizacija bei pastoracija, suaugusiųjų švietimas, maldos grupių koordinavimas.

3. Liturginė sekcija (vadovė s. Danutė Ančerytė FMSC, tel. 8 679 45835)
Sekcijos misija – šlovinimo, garso ir vaizdo aparatūros, skaitinių ir lektorių, floristikos, procesijų, ministrantų organizavimas.

4. Karitatyvinė sekcija (vadovė Birutė Viskontienė OFS, tel. 8 606 62973)
Sekcijos misija – parapijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų ir centrų (labdaros valgyklos „Rūpestėliai“, Šv. Antano dienos centro, Dienos veiklos centro ir kt.) bendradarbiavimas.

5. Ekonominė sekcija (vadovas Jonas Drungilas OFS, tel. 8 655 12556)
Sekcijos misija – rinkliavų organizavimas, projektų rašymas ir vykdymas, parapijos ūkio (parapijos namų) priežiūra.

6. Viešųjų ryšių sekcija (vadovė Jolanta Klietkutė OFS, tel. 8 675 19998)
Sekcijos misija – parapijos internetinio puslapio ir socialinių tinklų priežiūra, pranešimai spaudai, stendai ir plakatų platinimas.

7. Parapijos atstovybių sekcija (vadovė Sigita Riepšaitė, tel. 8 655 19471)
Sekcijos misija – steigti parapijos atstovybes Padvariuose, Klibiuose, Dupulčiuose, Kretingsodyje ir kt.

Jeigu ir jūs norite įsijungti į parapijos veiklas, skambinkite nurodytais telefonų numeriais sekcijų vadovams.