Grupės

Maldos grupės

Gyvojo Rožinio maldos grupė

Gyvojo Rožinio grupę sudaro 20 asmenų, kurie kasdien meldžiasi vieną Rožinio slėpinį. Kiekvieną mėnesį keičiasi Rožinio slėpiniai ir intencijos.
Kontaktai: s. Edita Gedmintaitė, tel. 8 603 56869.

 

Marijos Legionas „Nekaltosios ramybės karalienė“

Marijos Legionas yra tarptautinė katalikų vyrų ir moterų draugija. Jos nariai su vyskupų ir parapijų klebonų leidimu dirba apaštalavimo darbą parapijose. Kunigų vadovaujami jie padeda žmonėms giliau pažinti tikėjimą ir darytis geresniais katalikais. 1921 metais Airijoje įkurtas Legionas iš ten pasklido ir toliau sklinda po visą pasaulį. Šiuo metu Legionas turi beveik milijoną aktyvių narių ir dar daugiau maldos talkininkų.

 

Motinos maldoje

Į šią maldos grupę renkasi motinos, besimeldžiančios už savo ir viso pasaulio vaikus.
Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, 19 val., pas Švč. Širdies seseris pranciškones misionieres (Vilniaus g. 3).
Grupės koordinatorė: Vilija Varkojienė, tel. 8 671 48555.

 

Šeimų maldos grupė

Meldžiasi už savo ir parapijoje gyvenančias grupes.
Susirinkimų laikas ir vieta: trečiadieniais, 19 val. pas Švč. Jėzaus Širdies seseris Pranciškones misionieres. (Vilniaus g. 3).
Kontaktai: Aušra Mizgirienė, tel. 8 610 42462.

 

Vyrų maldos grupė

Vyrų maldos grupės dalyviai, vadovaujami klebono Astijaus Kungio OFM, studijuoja šv. Raštą. Aktyviai įsitraukia į parapijos veiklą, renkasi maldai, prisideda prie įvairių parapijos ūkinių darbų.
Susirinkimų laikas ir vieta: ketvirtadieniais, po vakaro šv. Mišių, pranciškonų vienuolyne (Vilniaus g. 2).
Kontaktai: Rimantas Radzevičius, tel. 8 687 51325.

 

„Tikėjimo ir šviesos“ bendruomenė „Nazaretas“

„Tikėjimas ir Šviesa“ – tai bendruomenių judėjimas, gimęs per 1971 metų Velykas Prancūzijoje, piligriminės kelionės į Lurdą metu. Šios bendruomenės buria vaikus, paauglius ir suaugusius, turinčius proto negalią, jų šeimos narius ir draugus, dažniausiai jaunimą. Bendruomenių tikslas yra draugystė. Įkūrėjai – Jean Vanier ir Marie-Helene Mathieu.

 

Parapijos chorai

Sumos choras

Maloniai kviečiame įsijungti į Sumos choro veiklą. Mes giedame Sumos, didžiųjų švenčių ir kitų iškilmių metu. Nuolat esame kviečiami į Didžiuosius atlaidus Žemaičių Kalvarijoje, Šiluvoje, Šiauliuose, Telšiuose ir kt. Rengiame piligrimines keliones į kitus Lietuvos miestus ir užsienio šalis. Kolektyvas jau pabuvojo Lenkijoje, Čekijoje, Švedijoje, Suomijoje. Didžiausio dėmesio tikimės iš tų, kurie turi muzikavimo įgūdžių – mokėsi muzikos, dainavo mokyklų, studijų ar kituose choruose. Jūs esate laukiami. Ateikite ir pasikvieskite draugus, šeimos narius.

 

Kitos grupės

AA „Vilties slenkstis“

Renkasi turintys priklausomybę nuo alkoholio.
Susirinkimų laikas ir vieta: pirmadieniais, trečiadieniais ir penktadieniais, 19 val., akmeniniame namelyje (Vilniaus g. 4).
Kontaktai: 8 655 12556.