Įstaigos

Arbatinė – knygynas „Špitolė“

Kretingoje šalia pranciškonų vienuolyno (Vilniaus g. 3) esanti „Špitolė“ yra arbatinė, kuri Lietuvoje neturi analogo. Ne vienas atvykęs iš bet kurio miesto pasidžiaugia arbatine, kurioje prie arbatos ar kavos puodelio galima neskubant skanauti įvairiausių vienetinių „Rūtos“ rankų darbo saldainių, išsirinkti suvenyrą, knygą, dovanėlę.

 

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba

Kai prieš du dešimtmečius į atkurtą Kretingos vienuolyną sugrįžo broliai pranciškonai, prie jų ėmė burtis parapijos jaunimas. Jauni žmonės kartu skaitė Šventąjį Raštą, muzikavo, kūrė teatrines misterijas. Iš spontaniško jaunimo susibūrimo kilus rimtesnių kūrybinių projektų poreikiui, 1995 m. kovo 23 d. buvo įkurta nevyriausybinė organizacija – Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Svetainė internete: www.kpjt.lt

 

Šv. Antano dienos centras

Šv. Antano dienos centras įsikūrė 2007 m. lapkričio 21 d. Kretingoje. Pradžioje centro pagrindas buvo programa „Būkit geri, jeigu galit“, kurios pagrindinis tikslas – paauglių iš vargingai gyvenančių Kretingos r. šeimų užimtumo skatinimas per meninę saviraišką. Visą savo dienos centro veiklą statome ant Bažnyčios su Dievo pagalba pamato, nes mūsų tikslas yra gailestis ir nemokama pagalba stokojantiems. Siekiame, kad ne tik mūsų dienos centro, bet ir kitų dienos centrų ir dalyvaujantys vaikai, ir jų tėvai, ir darbuotojai, ir savanoriai turėtų aiškią kryptį – Dievop: malda kartu, Švč. Eucharistija, rekolekcijos, pokalbiai su dvasiniais asistentais, krikščioniškos stovyklos ir pan. Svetainė internete: www.svantanodc.lt

 

Visuomeninė labdaros organizacija „Rūpestėliai“

Kretingos rajono visuomeninės labdaros organizacijos „Rūpestėliai“ steigėjas – Apreiškimo vienuolynas. „Rūpestėliai“ yra savanoriška visuomeninė labdaros organizacija. Pagrindinis tikslas – teikti dvasinę ir materialinę paramą žmonėms, palengvinti jų sunkią dalią, pamaitinti vargšus.