Advento kelionės vakarai ONLINE – 2020 gruodžio 11–12, 18–19

Kad nepabostų advento vakarai prie televizoriaus ir neprailgtų Jėzaus Kristaus gimimo šventės laukimas, VISUS kviečiame į bendrystės, maldos ir mokymų vakarus savo namuose (per zoom programą) gruodžio 11–12 ir 18–19 dienomis 19:00–21:00 val. kartu su broliais pranciškonais Pauliumi Vaineikiu ir Gediminu Numgaudžiu bei giesmių autore Angele Joknyte. Būtina registracija –> spausti ČIA <–

Telšių vyskupo Algirdo Jurevičiaus kreipimasis

2020 m. lapkričio 11 d. Mieli Telšių vyskupijos tikintieji, Liturginių Bažnyčios metų paskutinįjį Sekmadienį – lapkričio 22 dieną švenčiame Kristaus, Visatos Valdovo (Kristaus Karaliaus) iškilmę. Šis didingas mūsų Viešpaties Jėzaus Kristaus titulas primena, kad paskutinį žodį visuose pasaulio ir visatos įvykiuose taria Dangaus ir žemės Viešpats. Juk Jis yra „Alfa ir Omega, Pirmasis ir Paskutinysis, […]

„Malda gyvai“ – šlovinimo ir maldos tarnystės ciklas

Tęsiasi unikalus Lietuvoje šlovinimo ir maldos tarnystės projektas „Malda gyvai“, kurį kuria katalikų evangelizacinė bendruomenė „Naujoji Sandora“ ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba. Karantino sąlygomis gimęs ir 2020 m. gegužės ir birželio mėn. vykęs projektas „Malda gyvai“ sugrįžta. Lapkričio 6, 20 ir gruodžio 4 d., kas antrą penktadienį, 20 val., šlovinimo ir maldos tarnystės ciklas vyks […]

Liaudiškų giesmių albumas „Žinom širdį tokią, širdį maloningą“

Mūsų parapijietė Margarita Lizdenytė OFS išleido liaudiškų giesmių albumą „Žinom širdį tokią, širdį maloningą“. Kompaktinę plokštelę sudaro devynios liaudiškos giesmės: „Oi gražus, gražus tolimasis dongus“, „Dieve, myliu Tave“, „Viešpatie, Karaliau“, „Džiūgaukit širdys“, „Žinom širdį tokią“ ir kitos. „Albumo įrašams pasirinkau tas liaudiškas giesmes, kurios man pačiai labiausiai patinka. Tai nėra labai populiarios giesmės, yra ir […]

Šv. Mišios visų šventųjų ir vėlinių dienomis – 2020-11-01/08

Lapkričio 1 d. 8.00, 10.30, 12.30 ir 18.00 val. Po vakarinių 18 val. šv. Mišių vyks Vėlinių procesija bažnyčioje (procesijai reikia turėti žvakę). Lapkričio 2 d. šv. Mišios 8.00, 12.30 ir 18.00 val. Vėlinių dieną galima laimėti visuotinius atlaidus mirusiesiems. Sąlygos norint pelnyti atlaidus: pamaldžiai aplankyti bažnyčią, atlikti išpažintį ir priimti šv. Komuniją, sukalbėti „Tėve […]

Maldos ir šlovinimo vakaras – 200-10-29

„Ateikite pas mane visi, kurie vargstate ir esate prislėgti: aš jus atgaivinsiu!“ (Mt 11, 28). Spalio 29 d., ketvirtadienį, 19 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyks maldos ir šlovinimo vakaras kartu su Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba ir bendruomene „Naujoji Sandora“. Šlovinimo vakaro dalyvių prašome laikytis visų SAM rekomendacijų. Jau netrukus – lapkričio […]

Kretingos bažnyčioje įrengta erdvė mažamečiams vaikams

Nuo rugsėjo pabaigos Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje pradėjo veikti vaikų užimtumo erdvė. Pastoracinės tarybos iniciatyva žaidimų kampelis mažamečiams vaikams įrengtas šoninėje navoje, netoli šv. Pranciškaus altoriaus, kad šeimos su mažamečiais vaikais galėtų laisviau dalyvauti pamaldose. Kretingos bažnyčioje įrengta vaikų užimtumo erdvė yra skirta 1-8 metų vaikams. Vyresniems vaikams šv. Mišių metu atskiroje […]

Rožinio malda – spalio mėnesį

Spalio mėnuo skirtas Švč. Mergelei Marijai. Pagerbdama Dievo Motiną, Visuotinė Bažnyčia kviečia tikinčiuosius kasdien melstis rožinį. Apie šį liaudies pamaldumą popiežius Šv. Jonas Paulius II apaštališkajame laiške Rosarium Virginis Mariae, primena, kad kalbėti rožinį – tai kontempliuoti svarbiausius Kristaus gyvenimo slėpinius, o taip pat per Mariją mokytis Kristaus. Rožinį Kretingos bažnyčioje meldžiamės: vakarais – 17.30 […]

Šv. Pranciškaus tranzitas – 2020-10-03

2020 m. spalio 3 d., Kretingos bažnyčia 17:30 val. rožinio malda 18:00 val. šv. Mišios, kurių metu du broliai ir dvi sesės duos amžinuosius įžadus Pasauliečių pranciškonų ordine. Po Mišių pasitiksime nuo senosios Kretingos bažnyčios su fakelais ateinančius skautus. Šv. Pranciškaus Asyžiečio tranzitas.