Vaikai ir jaunimas

VEIKLOS VAIKAMS
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje

Gerojo Ganytojo katechezė
Dievo Meilės Misionierių seserų namuose (Teresiečių g. 3)
šeštadieniais, nuo 10 iki 12 val., ir trečiadieniais, nuo 17 iki 19 val.
Gerojo Ganytojo katechezė paremta Montesori pedagogika, atliepia vaikų vidinius emocinius poreikius ir gebėjimą suvokti aplinką, turi specialias priemones, Dievo Žodžio pateikimo ir įvedimo į maldą būdą. Skirta 3-6 metų amžiaus vaikams.

Žodžio liturgija vaikams
Kankinių koplyčioje bažnyčioje kiekvieną sekmadienį, per Votyvos Mišias (10.30 val.), nuo pradžios maldos iki aukojimo.
Tai specialiai vaikams pritaikyta Žodžio liturgija. Pirmosios Mišių dalies metu vaikai kartu skaito ir aptaria sekmadienio Evangeliją, mokosi giesmelių, bendrauja, atlieka užduotėles. Užsiėmimus vedantys savanoriai parapijiečiai kviečia tėvelius Mišių pradžioje atvesti į koplyčią dar nesirengiančius Pirmajai Komunijai mažuosius.

Vaikų choras
Gieda sekmadieniais Votyvos (10.30 val.) šv. Mišiose. Repeticijos vyksta sekmadieniais 9.30 val. ir savaitės eigoje pagal susitarimą.
Laukiame įvairaus amžiaus norinčių muzikuoti vaikų! Kreiptis į choro vadovę Rasą Lapienę OFS (tel. 8 678 77869).

Ministrantai arba patarnautojai
Užsiėmimai vyksta penktadieniais, 16 val., bažnyčioje.
Laukiame Pirmąją Komuniją priėmusių berniukų ir mergaičių, norinčių patarnauti per šv. Mišias. Ištikima metų tarnystė parapijos bendruomenei galės būti įskaityta kaip socialinės veiklos valandos. Kreiptis į s. Danutę Ančerytę FMSC (tel. 8 679 45835).

JES (Jaunimo Eucharistinis Sąjūdis)
Nuo lapkričio vidurio, penktadieniais, 13.30-16.30 val., Švč. Širdies pranciškonių misionierių vienuolyne (Špitolė, Vilniaus g. 3, III aukštas).
Vaikus nuo 10 metų kviečiame kartu žaisti, bendrauti, melstis, daryti rankdarbius ir pan. Kartą per mėnesį susipažinti, kas yra Švč. Sakramento Adoracija. Kreiptis į s. Juliją Lukauskaitę FMSC (tel. 8 601 61063).

VEIKLOS JAUNIMUI
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje

Kretingos parapijos jaunimo grupė
Renkasi brolių pranciškonų vienuolyne penktadieniais,
nuo 16 val. (galima prisijungti ir po Mišių, nuo 19 val.).
Kartu smagiai leidžia laiką, valgo ne tik skanų maistą, bet ir Dievo žodį. Turi klausimų, nori sužinoti daugiau? Rašyk Facebook‘e – Sandra Vaičiūtė (tel. 8 672 99818).

Malda su Taizé giesmėmis jaunimui
Spalio 18, lapkričio 15 ir gruodžio 20 d., antradieniais, 19 val., pas Švč. Širdies pranciškones misionieres (virš Špitolės, Vilniaus g. 3, III aukštas).
Jaunos šeimos kviečia jaunimą melstis kartu su Taizé giesmėmis. Po maldos laukia arbata, sausainiai ir bendrystė.

Šv. Antano dienos centras
Įsikūręs J. Pabrėžos g. 6. Padeda sunkumus išgyvenančioms šeimoms, organizuoja vaikų užimtumą dienos centre. Laukia savanorių nuo 14 metų.
Ši savanorystė gali būti įskaityta kaip socialinės veiklos valandos. Kreiptis į savanorių koordinatorę Rasą Statkuvienę (tel. 8 601 58964).

Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba
Įsikūrusi Špitolėje (Vilniaus g. 3, I aukštas, durys priešais arbatinę). Atvirų durų diena – ketvirtadienis, 14.30-16.30 val.
Laukiame jaunuolių nuo 12 metų. Kartu kursime teatrines misterijas, susipažinsime su pranciškoniškuoju jaunimu ir vasarą keliausime į Pasaulio jaunimo dienas Lisabonoje.

TEM (Tarptautinė evangelizacinė mokykla) jaunimui
17-35 metų amžiaus jaunimo bendruomenė, kurios tikslas – augti gyvojo Jėzaus, savęs ir vienas kito pažinime bei nešti
Gerąją Naujieną kitiems.
Daugiau informacijos ieškok internete: Facebook @TEM2020, Instragram @TEMjaunimui, YouTube TEMjaunimui, el. paštu: evangelizacija@gmail.com.