Pastoracinė taryba

Pastoracinės tarybos nariai:

Klebonas br. Paulius Saulius Bytautas OFM – pastoracinės tarybos pirmininkas
pavaduotojas – Rimantas Radzevičius OFS, sekretorė – Vilma Tamašauskienė

 1. Andrius Butkus
 2. Aušra Mizgirienė
 3. Birutė Viskontienė OFS
 4. Brigita Gramauskaitė FPS
 5. Dalia Bieliauskienė
 6. Dalia Katauskienė
 7. Danutė Ančerytė FMSC
 8. Gediminas Numgaudis OFM
 9. Jolanta Klietkutė OFS
 10. Jonas Drungilas OFS
 11. Julija Lukauskaitė FMSC
 12. Margarita Lizdenytė OFS
 13. Matas Mizgiris
 14. Regina Gagilienė OFS
 15. Rokas Balsys
 16. Romandas Žiubrys
 17. Romansas Pamedytis
 18. Tomas Virbalis
 19. Vaida Rimkienė
 20. Vaidas Kuprelis
 21. Virginija Mickutė OFS

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje veikiančios sekcijos:

1. Katechetinė (vad. Vilma Tamašauskienė, tel. 8 688 29558). Sekcijos misija – šeimų ruošimas Pirmajai Komunijai, jaunimo rengimas Sutvirtinimo sakramentui, suaugusiųjų Katechumenato programos organizavimas, sužadėtinių rengimas Santuokos sakramentui.

2. Evangelizacinė (vad. Virginija Mickutė OFS, tel.: 8 682 18060). Sekcijos misija – vaikų, jaunimo, šeimų ir sutuoktinių, senjorų evangelizacija bei pastoracija, suaugusiųjų švietimas, maldos grupių koordinavimas.

3. Liturginė (vad. s. Danutė Ančerytė FMSC, tel. 8 679 45835). Sekcijos misija – šlovinimo, garso ir vaizdo aparatūros, skaitinių ir lektorių, floristikos, procesijų, ministrantų organizavimas.

4. Karitatyvinė (vad. Birutė Viskontienė OFS, tel. 8 606 62973). Sekcijos misija – parapijoje veikiančių karitatyvinių organizacijų ir centrų (labdaros valgyklos „Rūpestėliai“, Šv. Antano dienos centro, Dienos veiklos centro ir kt.) bendradarbiavimas.

5. Ekonominė (vad. Jonas Drungilas OFS, tel. 8 655 12556). Sekcijos misija – rinkliavų organizavimas, projektų rašymas ir vykdymas, parapijos ūkio (parapijos namų) priežiūra.

6. Viešųjų ryšių (vad. Jolanta Klietkutė OFS, tel. 8 675 19998). Sekcijos misija – parapijos internetinio puslapio ir socialinių tinklų priežiūra, pranešimai spaudai, stendai ir plakatų platinimas.