Pastoracinė taryba

Pastoracinės tarybos nariai:
Klebonas br. Astijus Kungys OFM – pastoracinės tarybos pirmininkas
pavaduotoju išrinktas Rimantas Radzevičius, o sekretore – Vilma Tamašauskienė

1. Danutė Ančerytė FMSC
2. Aušra Mizgirienė
3. Jonas Drungilas OFS
4. Vaidas Kuprelis
5. Rokas Balsys
6. Julija Lukauskaitė FMSC
7. Margarita Lizdenytė
8. Andrius Butkus
9. Birutė Viskontienė OFS
10. Matas Mizgiris
11. Antanas Lukauskas OFS
12. Dalia Bieliauskienė
13. Vaida Rimkienė
14. Vita Saudargienė
15. Vitalijus Dagilis
16. Romansas Pamedytis
17. Regina Gagilienė OFS
18. Dalia Katauskienė
19. Jolanta Klietkutė
20. Loreta Bručkienė
21. Sigita Riepšaitė
22. Jonas Dirmeitis
23. Romandas Žiubrys
24. Tomas Virbalis
25 .Gediminas Numgaudis OFM
26. s.Brigita Gramauskaitė
27. s.Bertina