Pastoracinė taryba

Pastoracinės tarybos nariai:

Klebonas br. Juozapas Marija Žukauskas OFM – pastoracinės tarybos pirmininkas
pavaduotojas – Rimantas Radzevičius OFS, sekretorė – Vilma Tamašauskienė

1. Danutė Ančerytė FMSC
2. Aušra Mizgirienė
3. Jonas Drungilas OFS
4. Vaidas Kuprelis
5. Rokas Balsys
6. Julija Lukauskaitė FMSC
7. Margarita Lizdenytė OFS
8. Andrius Butkus
9. Birutė Viskontienė OFS
10. Matas Mizgiris
11. Dalia Bieliauskienė
12. Vaida Rimkienė
13. Vita Saudargienė
14. Romansas Pamedytis
15. Regina Gagilienė OFS
17. Dalia Katauskienė
18. Jolanta Klietkutė OFS
19. Loreta Bručkienė
20. Sigita Riepšaitė
21. Jonas Dirmeitis
22. Romandas Žiubrys
23. Tomas Virbalis
24. Gediminas Numgaudis OFM