Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė

Rugsėjo 27 – spalio 4 d. prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus renkamos rudens derliaus gėrybės stokojantiems

Spalio 3 d. (antradienis)
16:00 Švč. Sakrameto adoracija
17:00 Valandų liturgijos vakarinė
17:20 Rožinio malda
18:00 Šv. Mišios
19:00 Šv. Pranciškaus Tranzito minėjimas

Spalio 4 d. (trečiadienis)
8:00 Šv. Mišios
12:30 Šv. Mišios
14:00 Rožinio maldos transliacija Marijos radijui
16:30 Gyvūnų palaiminimas šventoriuje
17:00 Valandų liturgijos vakarinė
17:20 Rožinio malda
18:00 Šv. Mišios su parapijos savanorių įvesdinimu
Paaukotų rudens gėrybių palaiminimas
Agapė šventoriuje (esant blogam orui, vienuolyno koridoriuje)