Category: Aukos

Vaikų kampelis bažnyčioje

Mielieji! Turime troškimą mūsų bažnyčioje įruošti kampelį vaikams (staliukus, kėdutes ir atitinkamai užimtumo priemones…). Šv. Mišių metu tėveliai galės ramiai užsiimti su vaiku. Labai prašome prisidėti auka prie šios iniciatyvos ir kartu pasidžiaugti mūsų vaikų džiaugsmu. Auką galite palikti raštinėje esančioje dėžutėje arba bankiniu pavedimu nurodydami „Vaikų kampeliui“: a/s LT904010041800022330, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. […]

Kretingos Apreiškimo vienuolyno istorinio architektūrinio ansamblio tvarkybos darbų pradžia

          Pradedami vykdyti Kretingos bernardinų vienuolyno projekto „KRETINGOS APREIŠKIMO VIENUOLYNO – KULTŪROS PAVELDO OBJEKTO TOLESNIS PRITAIKYMAS SAKRALINIŲ VEIKLŲ REIKMĖMS“ tvarkybos darbai. Iš Europos sąjungos Regioninės plėtros fondo lėšų bendrai finansuojamo projekto Nr. 05.4.1-CPVA-K-303-02-0027. Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos Šv. Kazimiero Kretingos Apreiškimo vienuolynas, atstovaujamas gvardijono brolio Gedimino Numgaudžio OFM, ir UAB „Telšių […]