Pranciškonų kaimelis

2024 m. birželio 16 d., sekmadienį, 14.00-17.00 val.
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčios šventoriuje

PRANCIŠKONŲ KAIMELIS
Priskirk Dievui kiekvieną gautą gėrį“ | Šv. Antanas Paduvietis

• Susipažinimas su Pranciškoniškąja šeima – liudijimai
• Muzikinė dovana: diak. Arūnas Raudonius OFS ir br. kun. Paulius Vaineikis OFM
• Pasauliečių pranciškonų ordino socialinės akcijos „Well4Africa“ pristatymas
• Pranciškoniškas šiupinys
• Batutai šeimoms su vaikais

Kviečia
Kretingos pasauliečiai pranciškonai
VšĮ Pranciškoniška pasauliečių akademija