Gavėnios rekolekcijos

Kovo 15 d. penktadienis
18:00 – Šv. Mišios bažnyčioje
18:40 – Kryžiaus kelias
19:30 – Agapė, šlovinimas ir mokymas šv. Antano rūmų salėje. Br. Gediminas Numgaudis OFM

Kovo 16 d. šeštadienis
Nuo 11:00 Šv. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje
16:30 – Susitaikinimo pamaldos
18:00 – Šv. Mišios. Kun. Klemensas Jaraminas

Kovo 17 d. sekmadienis
8:00, 10:30 ir 12:30 val. šv. Mišios (jų metu – rekolekcijų mokymai). Kun. Klemensas Jaraminas