Gavėnia 2024

Gavėnia Kretingos parapijoje:

Švč. Sakramento adoracija

Sekmadienį–penktadienį 16.00–17.30 val.; šeštadienį 11.00–17.30 val. bažnyčios Kankinių koplyčioje.

Palaiminimų vakarai

Pirmadienį 18 val. bažnyčioje vyksta Palaiminimų vakarai. Jų programoje: šv. Mišios, šlovinimas, mokymas, užtarimo malda ir bendrystė. Šv. Mišios tiesiogiai transliuojamos YouTube
kanale „KretingosPranciškonai“.

Graudūs verksmai

Gavėnios antradienį–ketvirtadienį 17.30 val. bažnyčioje giedami graudūs verksmai.

Psalmių skaitymas

Gavėnios penktadienį 17 val. šv. Klaros seserys (Mėguvos g.34) kviečia visus norinčius skaityti Psalmes (kas turite atsineškite Psalmyną).

Kryžiaus kelias

Mūsų bažnyčioje kiekvieną Gavėnios penktadienį po vakaro šv. Mišių apmąstomas Kryžiaus kelias.