PALAIMINIMŲ VAKARAI

Kiekvieną pirmadienį, 18 val., Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyksta Palaiminimų vakarai.

Jų programoje: šv. Mišios, šlovinimas, mokymas, užtarimo malda ir bendrystė. Šv. Mišios tiesiogiai transliuojamos YouTube kanale „Kretingos Pranciškonai“.

Kviečiame visus prie Gyvybės šaltinio!