Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją – Lurdo Švč. M. Marijos liturginio minėjimo dieną – kasmet minima Pasaulinė ligonių diena.

Tą dieną mūsų bažnyčioje po visų šv. Mišių visiems pasiruošusiems bus teikiamas Ligonio sakramentas.

Švč. Širdies seserys Pranciškonės Misionierės kviečia į Švč. Sakramento Adoraciją 9.00–18.00 val. savo vienuolyno koplyčioje (Vilniaus g. 3, 3 aukšt.).

1992 metais vasario 11-tąją popiežius Jonas Paulius II paskelbė Pasauline ligonių diena. Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis.

Ligonių patepimo sakramentas – tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią grąžintų sveikatą.