Grečio Kalėdų 800 metų proga – visuotiniai atlaidai

Šiemet Pranciškoniškoji šeima mini Grečio Kalėdų, per kurias šv. Pranciškus Asyžietis padarė pirmąją prakartėlę, 800-ąsias metines. Šia proga popiežius Pranciškus suteikė ypatingą privilegiją visoms pranciškonų pastoracijai patikėtoms bažnyčioms.

Nuo 2023 m. gruodžio 8 d. (Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo iškilmės) iki 2024 m. vasario 2 d. (Kristaus Paaukojimo šventės), tikintieji įprastomis sąlygomis gaus visuotinius atlaidus, aplankydami Pranciškoniškosios šeimos bažnyčias visame pasaulyje ir stabtelėdami maldai prie jose įrengtų prakartėlių. Panašiai ir sergantys ar negalintys fiziškai dalyvauti galės pasinaudoti visuotinių atlaidų dovana, aukodami savo kančias Viešpačiui bei atlikdami pamaldumo praktikas. „Prašome pasidalinti žinia apie šią visoms mūsų vietoms suteiktą „privilegiją“, kuri puikiai atitinka tą ypatingą šventojo Pranciškaus ir Bažnyčios ryšį, kai jis išprašė popiežiaus atlaidų lankantiems Porciunkulę“, – rašoma Pranciškoniškosios šeimos konferencijos laiške.

Visuotiniai atlaidai gaunami Katalikų Bažnyčios nustatyta tvarka. Sąlygos gauti atlaidus yra šios: atlikti išpažintį, priimti šventąją Komuniją, pasimelsti popiežiaus intencijomis ir nebūti prisirišus prie jokios, net ir lengvos, nuodėmės.