Atnaujintos Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos koplyčios pašventinimas

2023 m. spalio 30-ąją minėsime 174-ąsias Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos iškeliavimo pas Dangiškąjį Tėvą metines.

2023 m. spalio 30 d. (pirmadienį) kviečiame dalyvauti šv. Mišiose Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje vėliau su degančiais fakelais keliauti Kretingos miesto Vilniaus gatve iki Senųjų parapijos kapinių, kur Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras kun. Evaldas Darulis pašventins atnaujintą Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos antkapinę koplyčią.