Pagalbos akcija nuo gaisro nukentėjusiai Pagėgių bažnyčiai

Skaudi nelaimė 2023 m. rugpjūčio 17 d. ištiko Pagėgių šv. Kryžiaus parapijos tikinčiuosius, nes dėl gaisro stipriai nukentėjo bažnyčia.

Artėjant Šventojo Kryžiaus išaukštinimo šventei (rugsėjo 14 d.) prašome finansinės pagalbos atstatant Pagėgių šv. Kryžiaus bažnyčią.

Rugsėjo 17 d. (sekmadienį) visose Telšių vyskupijos bažnyčiose klebono paskirti žmonės rinks aukas Pagėgių bažnyčios atstatymui. Aukotojų sąrašai bus perduoti Pagėgių šv. Kryžiaus parapijai. Prisidėti galima ir bankiniu pavedimu.

Gavėjas: Pagėgių šv. Kryžiaus parapija
Sąskaita: LT65 7300 0101 8026 4268

Už pagalbą iš anksto dėkojame!

Kretingoje rugsėjo 17 d. visų šv. Mišių metu bažnyčios gale rinksime aukas ir jas registruosime specialiuose aukų rinkimo lapuose. Surinktas aukas per dvi savaites (iki spalio 1 d.) pervesim į Telšių vyskupiją, o aukų rinkimo lapai bus perduoti Pagėgių parapijai.