PRANCIŠKONIŠKA STOVYKLA JAUNIMUI „SPOLETO: Kam geriau tarnauti – Viešpačiui ar tarnui?“

PRANCIŠKONIŠKA STOVYKLA JAUNIMUI „SPOLETO: Kam geriau tarnauti – Viešpačiui ar tarnui?“

2023 m. birželio 25 – liepos 2 d.

Pakutuvėnai (Plungės r.)

Kartu su sese Ines Portugal Encinas FMSC iš Bolivijos, broliu Paulium Vaineikiu OFM, pasauliečiais pranciškonais ir pranciškoniškuoju jaunimu.

Kas šv. Pranciškui nutiko Spolete? Pranciškus – kvailys ar šventasis?

Apie ką yra mano gyvenimas? Kodėl aš nepatiriu meilės? Kam reikalinga bendruomenė?

Jaunimui nuo 13 iki 25 metų.

Draugystė – pranciškonų mokymai ir kūrybingi užsiėmimai – džiaugsmingos šlovinimo ir maldos patirtys – sportas ir žaidimai – ekskursijos – laužas – filmai – vakarėlis iki ryto

Būtina išankstinė registracija iki birželio 19 dienos.

Registracijos forma: https://forms.gle/yzPF3CL9LHPt9oUNA

Organizuoja

Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordinas (www.ofs.lt)

Lietuvos pranciškoniškojo jaunimo brolija (www.jaupra.lt)