ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ATLAIDAI

ŠV. ANTANO PADUVIEČIO ATLAIDAI

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje

2023 m. birželio 6-13 d.

Birželio 6 d. antradienis | šv. Antano diena

16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje

18.00 Šv. Mišios (už savivaldybės darbuotojus ir politikus)

Birželio 7 d. trečiadienis

16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje

18.00 Šv. Mišios (už švietimo ir mokslo darbuotojus, nevyriausybines organizacijas)

 

Birželio 8 d. ketvirtadienis

16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje

18.00 Šv. Mišios (už ligonius, slaugytojus, medicinos ir socialinius darbuotojus)

 

Birželio 9 d. penktadienis

14.00 Maldos ir atgailos žygis Kretingos miesto gatvėmis (pradedant nuo bažnyčios)

16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje

18.00 Šv. Mišios (už kultūros ir žiniasklaidos darbuotojus)

Svečias – misionierius kun. Kastytis Šulčius (Almata, Kazachstanas)

19.00 Filmo „Antanas – Dievo karys“ (rež. Antonello Belluco) peržiūra pranciškonų vienuolyno refektoriuje

 

Birželio 10 d. šeštadienis

11.00-17.30 Švč. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje

18.00 Šv. Mišios bažnyčioje (už verslininkus ir žemdirbius)

Svečias – misionierius kun. Kastytis Šulčius (Almata, Kazachstanas)

21.00-00.00Šviesa naktyje“ bažnyčioje

 

Birželio 11 d. sekmadienis | Devintinės – Švč. Kristaus Kūnas ir Kraujas

* Visų šv. Mišių metu bus laimina ir dalijama duona

 8.00 Šv. Mišios bažnyčioje

10.30 Šv. Mišios (už šeimas bei jaunimą) ir parapijos kavinė

12.30 Šv. Mišios ir Devintinių procesija miesto gatvėmis

18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.30 Šlovinimo ir katalikiško roko grupės „Gyvasis Vynmedis“ koncertas šventoriuje

 

Birželio 12 d. pirmadienis

16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje

18.00 Šv. Mišios bažnyčioje (už policijos, priešgaisrinės tarnybos, pasienio darbuotojus)

Birželio 13 d. antradienis | Šv. Antanas Paduvietis

 8.00 Šv. Mišios bažnyčioje

16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje

18.00 Šv. Mišios (už parapijos bendruomenę ir maldos grupes)

19.00 Vaikų ir jaunimo folkloro ansamblio „Kitep“ (vad. Vitalija Valeikienė) koncertas šventoriuje bei pasienietiška košė su arbata (gamina VSAT Pagėgių pasienio rinktinės Palangos užkardos pareigūnai)

 

Šventasis Antanai Paduvieti, didysis Dievo mylėtojau, melski už mus!

Renginiai filmuojami ir fotografuojami viešinimo tikslais.