Visus buvusius ALFA kurso dalyvius kviečiame į susitikimą

Per Šeštines – gegužės 21 d., sekmadienį, 18 val., visus buvusius ALFA kurso dalyvius kviečiame į susitikimą vidiniame vienuolyno kiemelyje (esant blogam orui – refektoriuje).
Vaišių stalas bus toks gausus, kokį visi kartu susinešime.
Visus, kada nors baigusius Alfą kursą, kviečiame tarnystei parapijoje! Alfa kursas Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje su pertraukomis vyksta jau daugiau kaip 10 metų.
Jei save laikai šios parapijos nariu ir esi dalyvavęs arba tarnavęs Alfa kurse, labai tavęs laukiame: susitikimui su grupelės draugais, prisiminimams, liudijimams ir svajonėms.
Iki susitikimo!
„Kai ant jūsų nužengs Šventoji Dvasia, jūs gausite jos galybės ir tapsite mano liudytojais“ (Apd 1, 8 ).