Laukiame Sekminių – Šventosios Dvasios Atsiuntimo

Gegužės 27-ąją Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje vyks Sekminių vigilija arba naktinis budėjimas.

Vigilijos programoje:

18 val. šv. Mišios ir gegužinės pamaldos, po jų – laužas ir agapė (arbata, suneštinės vaišės) šventoriuje,

nuo 20 val. šlovinimas, brolio pranciškono Pauliaus Vaineikio mokymas, vidinio gydymo ir užtarimo malda, Švč. Sakramento Adoracija ir maldos budėjimas per visą naktį.

Sekminių dieną, gegužės 28-ąją, šv. Mišios bažnyčioje vyks 8.00, 10.30 ir 12.30 val.

Nuo gegužės 19 dienos pradedama melstis Sekminių novena arba devyndienis. Belaukiant Sekminių, kasdien YouTube kanale „Kretingos pranciškonai“ pristatomas pranciškono brolio Gedimino Numgaudžio mokymų ciklas „Šventoji Dvasia. Didžioji Nepažįstamoji“.

Praėjus 7 savaitėms arba 50 dienų po Velykų, Katalikų Bažnyčia švenčia Sekminių (Šventosios Dvasios Atsiuntimo) iškilmę. Ši ypatinga  Bažnyčios bendruomenės šventė primena, kaip po Kristaus Prisikėlimo apaštalams buvo atsiųsta Šventoji Dvasia. Sekminių dieną baimės apimtus apaštalus Šventoji Dvasia padarė drąsiais Kristaus liudytojais – per trumpą laiką pasikrikštijo tūkstančiai žmonių, ir tai ženklina Bažnyčios kaip bendruomenės gimimą. Sekminių išvakarėse bažnyčioje vyksta vigilija, kitaip „budėjimas“ arba „naktinė sargyba“, kurią krikščionys jau nuo II amžiaus atlikdavo savo didžiausių švenčių išvakarėse.