Šv. Klaros seserų įsikūrimo Kretingoje 25 metų jubiliejus

Gegužės 13 d. šv. Klaros seserų bendruomenė švenčia kertinio akmens padėjimo ir įsikūrimo Kretingoje 25-metį. 1998 m. gegužės 13-ąją Telšių vyskupas Antanas Vaičius Kretingoje pašventino kertinį šv. Klaros seserų vienuolyno akmenį. Tai buvo pirmojo ir vienintelio klarisių vienuolyno Lietuvoje pradžia.

Seserys kviečia visus jungtis į bendrą maldą ir kartu dėkoti Dievui už suteiktas malones. Gegužės 13 d., 16 val., šv. Mišias aukos Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras br. kun. Evaldas Darulis OFM. Po šv. Mišių – agapė. Gegužės 14 d., 10 val., Eucharistiją švęsime su J. E. Telšių vyskupu Algirdu Jurevičiumi.

Šv. Klaros seserų informacija