Palaiminimų vakarai

Kviečiame į Palaiminimų vakarus kiekvieną pirmadienį 18 val. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčios kankinių koplyčioje.