Kviečiame laukti Sekminių kartu su br. Gedimino Numgaudžio OFM video mokymų ciklu „Šventoji Dvasia. Didžioji Nepažįstamoji“

Kviečiame laukti Sekminių kartu su br. Gedimino Numgaudžio OFM video mokymų ciklu „Šventoji Dvasia. Didžioji Nepažįstamoji“

Tai bendras Pakutuvėnų šv. Antano Paduviečio parapijos, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijos ir Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnybos projektas.

Kasdien, nuo balandžio 10 d. iki gegužės 28 d., YouTube kanaluose „Pakutuvėnai“, „Kretingos Pranciškonai“ ir „Geroji Naujiena iš Kretingos“.