TRIDIENIO IR VELYKŲ APEIGOS MŪSŲ PARAPIJOS BAŽNYČIOJE

Balandžio 6 d. DIDYSIS KETVIRTADIENIS
18 val. Paskutinės vakarienės šv. Mišios
(po šv. Mišių Adoracija prie Kristaus kalėjimo iki 22 val.)

Balandžio 7 d. DIDYSIS PENKTADIENIS
15 val. Kryžiaus Kelias miesto gatvėmis iš šv. Klaros vienuolyno į bažnyčią
18 val. Kristaus Kančios pamaldos
(po šv. Mišių Adoracija prie Kristaus kapo iki 22 val.)

Balandžio 8 d. DIDYSIS ŠEŠTADIENIS
21 val. Velykų vigilija

Balandžio 9 d. VELYKŲ SEKMADIENIS
7 val. Tuščio kapo atradimo Šv. Mišios
10:30, 12:30 val. Šv. Mišios

Balandžio 10 d. II VELYKŲ DIENA
8, 10:30 ir 12:30 val. Šv. Mišios

Balandžio 16 d. ATVELYKIS
Švęsime vaikų Velykėles. Po Votyvos šv. Mišių:
vaikų spektaklis bažnyčioje (~10-15 min.)
ir iškart vienuolyno kiemelyje arba refektoriuje ridensim kiaušinius ir žaisim žaidimus