Gavėnios rekolekcijos ir tituliniai atlaidai

KRETINGOS VIEŠPATIES APREIŠKIMO ŠVČ. M. MARIJAI PARAPIJOJE

Mokymus ves br. kun. Evaldas Darulis OFM

Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos ministras

 

Kovo 24 d. penktadienis

18.00 Šv. Mišios bažnyčioje

18.40 Kryžiaus kelias

19.30 Šlovinimas ir mokymas šv. Antano rūmų salėje

 

Kovo 25 d. šeštadienis (Viešpaties Apreiškimas Švč. M. Marijai)

11.00-17.00 Šv. Sakramento Adoracija Kankinių koplyčioje

12.30 Sumos šv. Mišios

16.30 Mokymas bažnyčioje

17.00 Susitaikinimo pamaldos

18.00 Šv. Mišios

 

Kovo 26 d. sekmadienis

8.00, 10.30 ir 12.30 val. šv. Mišios (jų metu – rekolekcijų mokymai)

Po Votyvos šv. Mišių – parapijos kavinė pranciškonų vienuolyno koridoriuose