Pasaulinė ligonių diena

Vasario 11-ąją – Lurdo Švč. M. Marijos liturginio minėjimo dieną – kasmet minima Pasaulinė ligonių diena.

Tą dieną mūsų bažnyčioje:

10:00 val. Šv. Mišios už mirusius

12:30 ir 18:00 val. Šv. Mišios už ligonius (bus teikiamas Ligonių sakramentas).

1992 metais vasario 11-tąją popiežius Jonas Paulius II paskelbė Pasauline ligonių diena. Nuo šios datos šią dieną mini visas krikščioniškasis pasaulis.

Ligonių patepimo sakramentas – tai ženklas, per kurį Bažnyčia prašo Viešpaties, kad Jis sustiprintų sunkiai sergančio ligonio kūną ir dvasią, augintų ne tik ligonio, bet ir jo artimųjų bei slaugytojų pasitikėjimą Dievo valia, pašventintų kančią grąžintų sveikatą.