Kristaus paaukojimo iškilmė (Grabnyčios)

2023 m. vasario 2 d. (ketvirtadienį) švęsime Kristaus paaukojimo šventę – Grabnyčias.
Šv. Mišios mūsų bažnyčioje bus aukojamos: 8:00, 12:30 ir 18:00 val.

Ši šventė graikų vadinta Hypapante, nes vykdant Mozės Įstatymą, keturiasdešimtą dieną po gimimo Jėzus buvo Juozapo ir Marijos nuneštas į šventyklą. Tikinti ir džiūgaujanti tauta pasitinka Išganytoją – „šviesą pagonims apšviesti ir Izraelio tautos garbę“.

Nuo 1997 metų Bažnyčioje kasmet vasario 2-ąją dieną yra minima Pašvęstojo gyvenimo diena, skirta tiems, kurie vienokiu ar kitokiu specialiu būdu pašventė savo gyvenimus Dievui: kontempliatyviems vienuoliams ir vienuolėms, apaštalinėms kongregacijoms, pasišventusių pasauliečių institutams.

Ši diena buvo įsteigta popiežiaus Jono Pauliaus II iniciatyva. Jos ištakose – 1994 m. Vyskupų sinodas, skirtas pašvęstajam gyvenimui ir jo misijai Bažnyčiai, ir 1996 m. popiežiaus paskelbtas posinodinis paraginimas „Vita consecrata“, kuriame jis surinko ir apibendrino Sinodo vaisius. Dar po metų, 1997 m., buvo įsteigta atskira pašvęstajam gyvenimui skirta minėjimo diena.

Išsamiau apie Grabnyčias…