Maldos už krikščionių vienybę savaitė

Kasmet, sausio 18–25 dienomis, tikintieji ypatingai meldžiasi už krikščionių vienybę. Paprastai visą aštuondienį krikščionių vienybės meldžiama ne tik atskirose savo bendruomenėse, bet įvairių vietos krikščionių bendruomenių atstovai susirenka bendrai maldai į vadinamąsias ekumenines pamaldas. Ekumenizmas (graikiškai „oikumene“ reiškia „apgyvendinta žemė“) – tai krikščionių pasaulinis sąjūdis, siekiantis visų krikščionių Bažnyčių bendradarbiavimo ir vienybės.

Pirmąją maldos už krikščionių vienybę savaitę 1908 m. sausio 18–25 d. Niujorke surengė amerikiečių episkopalų kunigas Paul Wattson. Kitas ekumenizmo pradžiai svarbus įvykis buvo vadinamoji Edinburgo konferencija, į kurią 1910 metais susirinkę anglikonų ir evangelikų atstovai nusprendė tarpusavy derinti evangelizavimo darbą ir melstis už krikščionių vienybę. Katalikų Bažnyčia pirma kartą maldų savaitę už krikščionių vienybę minėjo 1916 metais, paraginta popiežiaus Benedikto XV. Koordinuoti įvairių Bažnyčių maldas už vienybę ir jas rengti tuo pačiu metu pradėta 1935 metais, o nuo 1968-ųjų maldos savaitės turi bendrą temą, kurią kartu suderina Rytų Bažnyčias ir protestantiškas bendruomenes vienijanti Pasaulinė Bažnyčių Taryba ir Popiežiškoji krikščionių vienybės taryba.

Šiemet Maldos už krikščionių vienybę savaitei pasirinkta tema – pranašo Izaijo knygos eilutė (1, 17): „Mokykitės daryti gera. Atsidėkite teisingumui“.