ADVENTO REKOLEKCIJOS

Gruodžio 9–11 d. mūsų bažnyčioje vyks Advento rekolekcijos.

Jas ves br. Michał Ferenc OFM Cap. Brolis Mykolas yra kilęs iš Augustavo (Lenkijos), o šiuo metu yra brolių kapucinų Paulių vienuolyno vyresnysis.

Rekolekcijų tvarka:

  • gruodžio 9 d., 18 val. šv. Mišios bažnyčioje, 19 val. konferencija šv. Antano rūmų salėje;
  • gruodžio 10 d., 16 val. konferencija bažnyčioje, 16.30 val. Susitaikinimo pamaldos, 18 val. šv. Mišios;
  • gruodžio 11 d. rekolekcijų mokymai vyks visų šv. Mišių (8.00, 10.30 ir 12.30 val.) metu.

Nuoširdžiai dalyvaukime, kad paruoštume savo širdis Jėzaus gimimui!