PARAPIJOS MUGĖ „DŽIŪGAUK“

Gruodžio 11 d., trečiąjį advento sekmadienį Gaudete, pranciškonų vienuolyno koridoriuose vėl vyks tradicinė parapijos mugė „Džiūgauk“, kurios metu prisistatys įvairios parapijos maldos grupės ir bendruomenės.

Kviečiame parapijiečius po kiekvienų šv. Mišių būtinai ateiti pasivaišinti ar įsigyti kalėdinių dovanėlių.

Norinčias dalyvauti mugėje parapijos grupes iki gruodžio 1 d. registruoja parapijos asistentė Vilma Tamašauskienė (tel. 8 688 29558).