Misijų sekmadienis 2022-10-23

Kasmet priešpaskutinį spalio sekmadienį Katalikų Bažnyčia švenčia Pasaulinę misijų dieną, kurią 1926 metais įvedė popiežius Pijus XI. Misijų sekmadienį, minimos misijos ir misionieriai, renkamos aukos misijų veiklai paremti.

Spalio 23-ąją, Misijų sekmadienį, Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapijoje bus pristatyta Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino koordinuojama tarptautinė socialinė akcija „Well4Africa“ (lietuviškai „Šulinys Afrikai“), kurios tikslas – užtikrinti pamatinę žmogaus teisę į geriamąjį vandenį ir įrengti vandens gręžinius pranciškoniškose bendruomenėse vargingose Afrikos šalyse.