Šv. Pranciškaus Asyžiečio šventė

Nuo rugsėjo 24 d. iki spalio 4 d. prie šv. Pranciškaus Asyžiečio altoriaus renkamos rudens derliaus gėrybės vargšams

Spalio 2 d. sekmadienis
10.30 Votyvos šv. Mišios su parapijos savanorių įvesdinimu
Po šv. Mišių – žaidimai vaikams ir jaunimui šventoriuje (esant blogam orui, gimnazijos sporto salėje)

Spalio 3 d. pirmadienis
17.30 Valandų liturgijos vakarinė su Pranciškoniškąja šeima bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios (gieda pasauliečiai pranciškonai)
Po šv. Mišių – šv. Pranciškaus Tranzito minėjimas

Spalio 4 d. antradienis | Šv. Pranciškus Asyžietis
16.00 Švč. Sakramento Adoracija bažnyčioje
17.00 Gyvūnų palaiminimas ir Klaipėdos policijos kinologų su augintiniais programa šventoriuje
17.30 Valandų liturgijos vakarinė su Pranciškoniškąja šeima bažnyčioje
18.00 Šv. Mišios ir šv. Pranciškaus litanija (gieda Sumos choras)
Po šv. Mišių – agapė šventoriuje (esant blogam orui, vienuolyno koridoriuose)

Garbinkite ir šlovinkite mano Viešpatį,
Jam dėkokite ir tarnaukite giliai nusižeminę.

Šv. Pranciškus Asyžietis