Registracija pasiruošimui Sakramentams

REGISTRACIJA VAIKŲ PIRMAJAI KOMUNIJAI
Visą rugsėjo mėnesį kviečiame registruoti vaikus (nuo 10 m. arba 4 kl.) pasirengimui Pirmajai Komunijai. Užsiėmimai prasidės spalio 9 d. Votyvos šv. Mišiose 10:30 val. Vyks 2022 m. spalio – 2023 m. gegužės mėn.

Registracija vyks iki 2022 m. spalio 1 d. Registracijos anketa: https://forms.gle/ugbocnLdYoNdCU7T7

Pasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mišiose. Tėvams taip pat bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir pagilinti tikėjimo pažinimą.

REGISTRACIJA SUTVIRTINIMO SAKRAMENTUI
Jei tau 15 ar daugiau metų ir Sutvirtinimo sakramentui nori ruoštis pats, o ne esi verčiamas kitų, mes tavęs laukiame!
Pirmas susitikimas vyks spalio 16 d. 10:30 šv. Mišiose.

Registracija vyks iki 2022 m. spalio 1 d. Registracijos anketa: https://forms.gle/8PbhB9msBW7LLb4m8

Pasirengimo metu vaikas su savo šeima sekmadieniais bus kviečiams dalyvauti šv. Mišiose. Tėvams taip pat bus pasiūlyta galimybė atnaujinti ir pagilinti tikėjimo pažinimą.

KVIEČIAME Į KATECHUMENATĄ
Katechumenatas yra Katalikų Bažnyčios programa suaugusiems, skirta pasirengimui priimti Krikšto, Sutvirtinimo ir Pirmosios Komunijos sakramentus ir pilnai įsijungti į Bažnyčios gyvenimą.

Jeigu Jūs norėtumėte geriau suprasti ir gyventi krikščioniškąjį gyvenimą, Katechumenato programa gali būti tai, ko Jums reikia. Katechumenatas vyks nuo spalio iki gegužės mėnesio, vieną kartą per savaitę. Kreiptis galite į Vilmą tel. 8 688 29558.

SUŽADĖTINIŲ DĖMESIUI
Norintieji tuoktis mūsų bažnyčioje turi susitarti dėl vestuvių datos ir laiko bažnyčios raštinėje, jos darbo metu, likus ne mažiau kaip 5 mėnesiams iki numatytos jungtuvių datos.

Jei norite tuoktis ir nesate priėmę I Komunijos, Sutvirtinimo sakramento pirmiausia kreipkitės į parapijos (kurioje gyvenate) kleboną. Bet galima registruotis ir į mūsų bažnyčioje dėl pasiruošimo šiems sakramentams tel.8 688 29558 (Vilma).

Į pasirengimo Santuokos sakramentui kursus užsiregistruoti Telšių vyskupijos puslapyje, ne vėliau kaip 5 mėn. iki santuokos: www.telsiuvyskupija.lt.