Marijos legionas kviečia švęsti 30 metų jubiliejų

2022 m. rugsėjo 25 d. Nekaltos ramybės karalienės Marijos legionas švenčia 30-ies metų jubiliejų!
12.30 val. pradžia Kretingos šv. Antano rūmuose (Vilniaus g. 6)
14.00 val. šv. Mišios Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje (Vilniaus g. 2)
Po šv. Mišių – agapė vienuolyno refektoriuje.