Parapijos savanorių grupė

Planuodama naujus pastoracinius metus (2022–2023 m.), Pastoracinė taryba renka Kretingos parapijos savanorių grupę.

Savanorių pagalba labai reikalinga sekmadieniais parapijos kavinėje bei organizuojant didžiuosius parapijos renginius.

Parapijos savanoriai bus įvesdinti į savo tarnystę per šv. Pranciškaus šventę ir gaus skiriamuosius ženklus.

Jei galite ir norite šiemet tapti parapijos savanoriais, labai laukiame jūsų rugsėjo 20 d., po vakaro šv. Mišių, pranciškonų vienuolyno refektoriuje.

Tel. pasiteirauti: 8 687 51325 (Rimantas).

Dievas myli linksmą davėją!