Parapijos bendruomeniškumo dvasios atnaujinimo savaitgalio PROGRAMA – 2022-08-18/20

PARAPIJOS BENDRUOMENIŠKUMO DVASIOS ATNAUJINIMO SAVAITGALIS
2022 m. rugpjūčio 18–20 d. Kretinga
Šv. Antano rūmų salėje (Vilniaus g. 6, Kretinga)

Svečias – katalikų kunigas, misionierius Gareth Leyshon (Velsas, Jungtinė Karalystė)

08-18 d. ketvirtadienis
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.00 val. Šlovinimas šv. Antano rūmų salėje
19.20 val. Kodėl parapijoms sekasi? (Gareth Leyshon)

08-19 d. penktadienis
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.00 val. Šlovinimas šv. Antano rūmų salėje
19.20 val. Kaip sukurti įsitraukusią (dalyvaujančią) parapiją? (Gareth Leyshon)

08-20 d. šeštadienis
10.00 Šlovinimas šv. Antano rūmų salėje
10.20 Kaip žmonės tampa katalikais? (Gareth Leyshon)
11.40 Pertrauka
12.00 Kaip pasiekti katalikus, kurie nebelanko Mišių? (Gareth Leyshon)
13.20 Pietų pertrauka
14.30-17.30 Programa vaikams bažnyčios šventoriuje: smagios šėlionės su žaidimų animatore Karoliuku ir pripučiami batutai
14.30 Kaip pakviesti ir patraukti krikščioniškos patirties neturinčius žmones? (Gareth Leyshon) šv. Antano rūmų salėje
15.50 Pertrauka
16.00 Šlovinimas ir užtarimo malda
17.30 Pasiruošimas šv. Mišioms
18.00 Šv. Mišios bažnyčioje
19.30 Parapijos bendruomenės šventė bažnyčios šventoriuje: laužas, agapė-vaišės, talentų vakaras ir grupelių prisistatymai, atrakcionai vaikams

MALDA UŽ PARAPIJOS BENDRUOMENĖS ATNAUJINIMĄ
Viešpatie Dieve, dėkojame Tau už mūsų parapijos bendruomenę ir meldžiame: atgaivink mus ir atnaujink, patrauk mūsų širdis prie Jėzaus, pažadink mumyse tvirtą tikėjimą, tikrą viltį ir veiklią meilę. Padėk mums kasdien skaityti Tavąjį žodį ir juo gyventi, išmokyk mus džiaugtis ir be paliovos melstis. Viešpatie, pripildyk mus Šventosios Dvasios galybės, kad praregėtume patys ir taptume Tavo liudytojais kitiems. Tau pavedame mūsų parapijos Pastoracinę tarybą ir brolius kunigus. prašome, kad mums vadovautum ir iš mūsų sukurtum Tave šlovinančią gyvąją Bažnyčią. To prašome per Kristų, mūsų Viešpatį. Amen.

Organizatoriai
Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai parapija
Kretingos Pranciškoniškojo jaunimo tarnyba