Didžioji savaitė Kretingos parapijos bažnyčioje – 2022

Balandžio 11 d. – Didysis pirmadienis:

8 val. – Šv. Mišios

Balandžio 12 d. – Didysis antradienis:

8 ir 18 val. – Šv. Mišios

Balandžio 13 d. – Didysis trečiadienis:

8 ir 18 val. – Šv. Mišios

Balandžio 14 d. – DIDYSIS KETVIRTADIENIS:

18 val. – Paskutinės vakarienės šv. Mišios

Balandžio 15 d. – DIDYSIS PENKTADIENIS:

15 val. – Kryžiaus Kelias miesto gatvėmis iš šv. Klaros vienuolyno į bažnyčią

18 val. – Kristaus Kančios pamaldos

Balandžio 16 d. – DIDYSIS ŠEŠTADIENIS:

21 val. – Velykų vigilija

Balandžio 17 d. – VELYKŲ SEKMADIENIS:

7 val. – Tuščio kapo atradimo Šv. Mišios

12.30 val. – Šv. Mišios

Balandžio 18 d. – II VELYKŲ DIENA:

8, 10.30 ir 12.30 val. – Šv. Mišios

Akmuo, kurį statytojai vertė į šalį, pačiu kertiniu pasidarė.
Taip Dievo nulemta ir mūsų akims tai nuostabą kelia“.
/Ps 117, 22–23 /