Naujai paskirtas Kretingos parapijos klebonas pirmąsias šv. Mišias aukos 2022-03-06

2022 m. kovo 6 d. 10:30 val.
šv. Mišias aukos naujai paskirtas Kretingos parapijos klebonas brolis Paulius Saulius Bytautas OFM.

Melskime jam stiprybės, kantrybės, meilės, supratingumo šiame atsakingame tarnystės kelyje.