Šildymo fondas

Mieli parapijiečiai, mūsų bažnyčios pastatas nemažas, tad kas galite, maloniai prašome prisidėti auka prie šildymo. Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę. Dėkojame už Jūsų paramą. Telaimina Jus Dievas.