Šventinis J. A. Pabrėžos metų minėjimas – 2021-10-30

2021 m. spalio 30 d. Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje
mokslininkui, botanikui, pedagogui, lietuvių kultūrinio sąjūdžio dalyviui,
žemaičių raštijos veikėjui, mokslo terminų kūrėjui, bibliofilui, kunigui pranciškonui
Jurgiui Ambraziejui Pabrėžai atminti

17.00 val. Šventinis minėjimas
Dalyvauja viešosios įstaigos Pranciškonų gimnazijos, Kretingos J. Pabrėžos universitetinės gimnazijos mokiniai, Klaipėdos Marijos Taikos Karalienės parapijos kantičkininkai (vadovas V. Budreckis), S. Šiaučiulis, džiazo pianistas, pedagogas

17.30 val. Atminimo lentos atidengimas ir šventinimas
Dalyvauja J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius

18.00 val. Šv. Mišios
Dalyvauja J. E. Telšių vyskupas Algirdas Jurevičius, Mažesniųjų brolių ordino Lietuvos šv. Kazimiero provincijos provincijolas br. kun. Algirdas Malakauskis OFM

19.00 val. Procesija su žvakėmis, fakelais į Kretingos senąsias kapines prie Jurgio Ambraziejaus Pabrėžos kapo koplyčios
Vėlinių išvakarėse, įsiviešpataujant susikaupimui, ramybei ir tylai, atminimo žvakeles kviečiame uždegti kartu

Renginį veda diak. Nerijus Čapas OFS, Lietuvos pasauliečių pranciškonų ordino nacionalinis viceministras

Maloniai prašome saugoti save ir kitus: dėvėti burną ir nosį dengiančias kaukes bei laikytis saugių atstumų