ŠILDYMO FONDAS

Mieli parapijiečiai, tuoj prasidės šildymo sezonas. Mūsų bažnyčios pastatas nemažas ir mėnesio šildymui reikia apie 1000 eurų.

Kas galite, maloniai prašome prisidėti auka ar padėti surasti rėmėjų.

Aukas galima pervesti į parapijos sąskaitą, įmesti į bažnyčios gale skirtą dėžutę, ar atnešti į raštinę.

Dėkojame už Jūsų paramą.

Telaimina Jus Dievas.