Susipažinkime su bibline išganymo istorija

Didysis Nuotykis: kelionė po Šventąjį raštą! 73 knygos – viena istorija – tavo istorija.

Šis kursas sujungia 73 Šventojo Rašto knygas į visumą ir atskleidžia didelį jo paveikslą. Sudėtingas Šventasis Raštas tampa paprastu, nes atrandame jame jaustą Dievo meilės žmogui istoriją ir pradedame ją suprasti. Keliaudami ir susipažindami su pagrindiniais šios istorijos asmenimis ir įvykiais, išgirstame stulbinantį tikėjimo istorijos

pasakojimą, kuris yra ir kiekvieno žmogaus asmeninė tikėjimo istorija.

Pamilti Dievą yra visų gražiausia meilės istorija, o ieškoti Jo yra visų didžiausias nuotykis“ (Šv. Augustinas)

Pradžia: 2021 m. rugsėjo 16 d., 19 val. (po šv. Mišių). Kursas vyks ketvirtadieniais Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. M. Marijai bažnyčioje.

Registracija parapijos raštinėje arba tel: 8 686 30227.

Kursą veda Aušra Mizgirienė.