PRAŠOME PARAMOS ŠVENTORIUJE ESANČIŲ SUOLIUKŲ ATNAUJINIMUI

Mieli parapijiečiai,

šventoriuje esančių 15 vnt. suoliukų būklė jau prasta, susidėvėję ir nesaugūs jums prisėsti.

Jų atnaujinimui esame dalelei lėšų gauti pateikę prašymą Kretingos savivaldybei.

Taip pat jus ar jūsų šeimas kviečiame aukoti ar padėti surasti rėmėjų šiam tikslui.

Aukas galite užnešti į parapijos raštinę.

Dėkojame už Jūsų pastangas.

Telaimina Jus Dievas.