Motinos dienos proga, papuoškime šventorių karpytomis gėlytėmis prie Mergelės Marijos!

Motinos dienos proga, papuoškime šventorių karpytomis gėlytėmis prie Mergelės Marijos!

Kviečiame vaikus ir mamytes, jungtis į šį gražų, bendrą tikslą.
Gėlytės popierinės. Spalvos: geltona, žalia ir raudona.
Jūsų popierinės gėlytės laukiamos ir po Motinų dienos. Jei tik lietus ir vėjas bus švelnūs, trispalvės gėlytės džiugins visą gegužę!

Intencija: Švč. Mergele Marija, mūsų Motina, užtark Lietuvą klastoj, meldžiame, padėk išsaugoti dieviškasias dorybes, ateinančioms kartoms.

Tebūna šis darbelis – malda Dievui ir džiaugsmas mūsų Motinų Motinai ir visoms Mamytės!
Ačiū parapijiečiams už bendrystę!