Didžiosios savaitės tridienio ir Šv. Velykų pamaldų tvarka – 2021

VERBŲ SEKMADIENIS (kovo 28 d.):
8.00, 10.30 ir 12.30 val. – Šv. Mišios

DIDYSIS KETVIRTADIENIS (balandžio 1 d.):
18.00 val. – Paskutinės vakarienės Mišios

DIDYSIS PENKTADIENIS (balandžio 2 d.):
15.00 val. – Kryžiaus kelias šventoriuje / bažnyčioje
18.00 val. – Kristaus kančios pamaldos

DIDYSIS ŠEŠTADIENIS (balandžio 3 d.):
21.00 val. – Velykų vigilija

VELYKŲ SEKMADIENIS (balandžio 4 d.):
7.00 val. – Tuščio kapo atradimo Šv. Mišios
10.30 ir 12.30 val. – Šv. Mišios

II VELYKŲ DIENA (balandžio 5 d.):
8.00, 10.30 ir 12.30 val. – Šv. Mišios

Šv. Mišiose galite dalyvauti ir stebėdami internetu mūsų YouTube paskyroje.