Gavėnios rekolekcijos su br. Pauliumi Vaineikiu OFM – 2021-03-02/05

Kretingos Viešpaties Apreiškimo Švč. Mergelei Marijai bažnyčioje

Kovo 2 d. (antradienis)
17 val. Švč. Sakramento adoracija ir galimybė atlikti išpažintį
18 val. šv. Mišios
19 val. rekolekcijų mokymas

Kovo 3 d. (trečiadienis)
17 val. Švč. Sakramento adoracija ir galimybė atlikti išpažintį
18 val. šv. Mišios
19 val. rekolekcijų mokymas

Kovo 4 d. (ketvirtadienis)
17 val. Švč. Sakramento adoracija ir galimybė atlikti išpažintį
18 val. šv. Mišios
19 val. rekolekcijų mokymas

Kovo 5 d. (penktadienis)
9–18 val. Švč. Sakramento adoracija ir galimybė atlikti išpažintį
18 val. šv. Mišios
19 val. rekolekcijų mokymas